Nieuwe informatie breedplaatvloeren eind april verwacht
Op 20 februari 2019

Een belangrijk onderzoek naar het gedrag van breedplaatvloeren, uitgevoerd in opdracht van BZK, is recent afgerond. De resultaten van dat onderzoek worden momenteel geanalyseerd. Wat deze resultaten betekenen voor bestaande bouw zal eind april bekend worden. Dit heeft de minister Ollongren op 14 februari kenbaar gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Gebouwen met breedplaatvloeren met een vermeend veiligheidsrisico zijn eerder beoordeeld op basis van een informatiedocument uit 2017. Voor een groot deel van deze gebouwen – de gebouwen die volgens dat document in het oranje en blauwe gebied zitten – is het nog altijd wachten op meer informatie. Het genoemde onderzoek moet die informatie geven.

Het onderzoek is uitgevoerd door Adviesbureau Hageman in samenwerking met de prefab-betonindustrie, in opdracht van BZK. Hierbij zijn vloeren experimenteel onderzocht in het Structures Laboratory van de TU Eindhoven. De resultaten worden momenteel geanalyseerd, waarbij ook de samenhang met andere beschikbare proefresultaten en buitenlandse wetenschappelijke literatuur wordt betrokken. Deze analyse zal uiteindelijk resulteren in nieuwe rekenregels voor bestaande gebouwen. Over deze rekenregels zal vervolgens afstemming plaatsvinden met de betreffende normcommissie. Naar verwachting zijn de rekenregels voor de definitieve beoordeling van gebouwen dus eind april 2019 beschikbaar. De minister zal de gemeenten op dat moment een nieuwe brief sturen met het verzoek toe te zien op de definitieve afronding van de beoordeling van de bestaande gebouwen met breedplaatvloeren.

Beoordeling Hageman, TNO én Horvat

Mede naar aanleiding van enkele vragen van de Tweede Kamer heeft de minister besloten om naast Hageman en TNO een derde partij te betrekken bij het opstellen van de nieuwe rekenregels. Deze derde partij is Adviesbureau Horvat, het bureau dat betrokken is geweest bij het onderzoek van OVV naar de oorzaken van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport.

Nieuwbouw

Overigens gelden de nieuwe rekenregels alleen voor bestaande bouw. Ook nieuwe rekenregels voor nieuwbouw zijn in voorbereiding. Wanneer die beschikbaar komen is echter nog niet duidelijk, de prioriteit ligt momenteel bij bestaande bouw. Tot die tijd wordt geadviseerd gebruik te maken van de eerder verschenen oplossingen in de Cement-rubriek VARCE 12. Verder worden in het Cement-artikel ‘Detailengineering plaatnaden breedplaatvloeren’ handvatten gegeven voor een constructief veilig ontwerp bij nieuwbouw.

Meer informatie

Reacties (0)

Reageer

Thema's