Platform Breedplaatvloeren / Over

Het platform breedplaatvloeren is een initiatief van VNconstructeurs en wordt uitgegeven door Cement. Het platform heeft als doel snel tot een eenduidige, efficiënte en algemeen geaccepteerde aanpak te komen in de behandeling en oplossing van de breedplaatproblematiek. Dit zodanig dat constructeurs snel en efficiënt kunnen bijdragen aan de oplossing en de maatschappelijke impact van deze problematiek zo veel mogelijk wordt beperkt. 
 

Wat doen we?

  1. Kennisdeling en kennisborging van de door diverse aangesloten partijen ingebrachte ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de beoordeling van bestaande gebouwen als tot het ontwerpen van versterkingsmaatregelen.
  2. Validatie van voorgestelde procedures en oplossingen

Om dit te bereiken is een technische werkgroep 'breedplaatvloeren' opgericht. Deze werkgroep bestaat uit leden van VNconstructeurs en bundelt de technische, constructieve kennis vanuit alle geledingen van VNconstructeurs, maar ook van constructeurs en andere stakeholders daarbuiten. Onder andere door middel van voorbeelden op het gebied van:

Wie is VNconstructeurs?

In Nederland ontwerpen meer dan duizend mensen dagelijks constructies in de bouw en infrastructuur: van een klein liggertje tot spectaculaire grote draagconstructies. Daarmee dragen zij in belangrijke mate bij aan de bouw in Nederland. Helaas wordt hun rol niet altijd op waarde geschat. Meestal komen constructeurs, onterecht, alleen in het nieuws als er iets mis is gegaan. 

Om onze krachten te bundelen en gezamenlijk onze positie in de maatschappij te verbeteren, hebben we, vanuit het bestaande constructeursplatform, een beroepsbranchevereniging van Constructeurs opgericht: VNconstructeurs.