Platform Breedplaatvloeren / Artikelen

Stappenplan breedplaatvloeren nader toegelicht
Op 22 december 2017

Het eerder gepubliceerde informatiedocument over de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren is nader toegelicht. Daartoe heeft Adviesbureau Hageman in opdracht van BZK en in overleg met diverse partijen een aanvullend document opgesteld.

Het informatiedocument voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren werd op 9 oktober 2017 gepubliceerd door BZK. Dit document werd opgesteld door Adviesbureau Hageman, naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage Eindhoven Airport op 27 mei 2017. Hierbij werd input gebruikt van onder andere VNconstructeurs, COBc, TNO, Bouwend Nederland, BFBN en het Rijksvastgoedbedrijf. Hoewel deze partijen goed met dit document kunnen werken, bestond er behoefte aan een nadere toelichting bij het stappenplan en de risicoanalyse die in dit informatiedocument zijn beschreven. 

Rekenvoorbeelden en proefbelastingen

In het nieuwe document worden de afzonderlijke beoordelingstappen toegelicht. Verder geeft het document rekenvoorbeelden en informatie over proefbelastingen. Ook het toelichtende document is opgesteld door Adviesbureau Hageman in overleg met eerder genoemde organisaties.

Reacties (0)

Reageer