Platform Breedplaatvloeren / Artikelen

Topsprekers op Seminar Breedplaatvloeren
Op 8 juli 2019

Sinds de instorting van de parkeergarage in Eindhoven bestaan er twijfels of deze wel altijd op de juiste manier worden toegepast. Uitgebreid onderzoek, waarvan de resultaten recent naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, heeft geleid tot een stappenplan op basis waarvan vloeren moeten worden beoordeeld. Om een duidelijk beeld te schetsen van de problematiek en hoe moet worden aangetoond of gebouwen voldoende veiligheidsniveau hebben, organiseren VNconstructeurs, Cement en Stufib samen het Seminar Breedplaatvloeren, op 18 september 2019.  Op het programma interessante lezingen van de direct betrokkenen.
 

Mogelijk kritisch zijn met name breedplaatvloeren die in twee richtingen overspannen. Het gaat daarbij specifiek om de details ter plaatse van de plaatnaden. Daar kunnen de krachten niet altijd volledig worden overgedragen van het ene naar het andere vloerelement. De opneembare belasting van een vloer kan daardoor significant lager zijn dan waarvan in het ontwerp is uitgegaan.
 

Rekenregels

Voor bestaande constructies met breedplaatvloeren moet worden nagegaan of in de vloer een dergelijk kritisch detail aanwezig is en zo ja, of de opneembare belasting ter plaatse van dat detail voldoende is. Hiervoor zijn nieuwe rekenregels opgesteld, inclusief een leidraad voor het toepassen van die regels. Een en ander is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door Adviesbureau Hageman samen met TNO, in opdracht van het ministerie van BZK.
Het ministerie van BZK heeft gemeenten in een brief opgeroepen erop toe te zien dat gebouweigenaren een beoordeling laten uitvoeren. Er wordt een nadere onderzoeksplicht uitgewerkt. Ook is een fasering voorgesteld, waarbij de meest risicovolle gebouwen als eerste moeten worden beoordeeld.
 

Seminar

Op het programma staan onder meer een toelichting van het ministerie van BZK over de problematiek, de onderzoeksaanpak, de onderzoeksplicht en de fasering. Prof. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman / TU Eindhoven) licht de meest recente onderzoeksresultaten toe en de gevolgen voor de rekenregels. VNconstructeurs gaat in op het nieuwe stappenplan. Verder komen diverse versterkingsmethoden en de mogelijkheid tot proefbelasten aan bod en worden de juridische aspecten belicht. Ook de meest actuele stand van zaken ten aanzien van regelgeving voor nieuwbouw krijgt aandacht. Dagvoorzitter is prof. Theo Salet, kersverse decaan van de faculteit Bouwkunde van de TU/e.
Het wordt een zeer compleet seminar met onmisbare informatie voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met breedplaten.

Programma

13:45 uur          Inloop
14:15 uur          Opening - Dagvoorzitter prof. Theo Salet (TU/e)
14:20 uur          Introductie en fasering - Marcel Balk (Ministerie BZK)
14:35 uur          Onderzoek breedplaatvloeren – prof. Simon Wijte (Hageman / TU/e)
15:10 uur          Stappenplan - Rudi Roijakkers (ABT)
15:30 uur          Proefbelastingen - Paul Korthagen (IMd)
15:50 uur          Vragen/discussie
16:00 uur          Pauze              
16:30 uur          Diverse versterkingsmethoden - Diversen
17:10 uur          Beproefde versterkingsmethoden - Dick Hordijk (Hageman) en Mark Verbaten (ABT)
17:50 uur          Vragen/discussie                     
18:00 uur          Diner               
19:00 uur          Juridische aspecten - André Ubink (Ubink Rijs Advocaten)        
19:30 uur          Regelgeving nieuwbouw - Gerrie Dieteren (TNO)           
20:00 uur          Vragen/discussie
20:10 uur          Borrel
21:00 uur          Einde
 

Inschrijven

Deelname aan het seminar kost € 95.
Inschijven kan op www.vnconstructeurs.nl/seminar-breedplaatvloeren/

Reacties (0)

Reageer

Thema's